Party Singha Beer Hạ Long - Quay phim sự kiện tại Quảng Ninh

Clip Party tại Hạ Long - http://quayphimquangninh.com
thực hiện tháng 6/2016

LIÊN HỆ

PIRLO MEDIA - VIDEO PRODUCTION
Phone: 0948615655
Email: m2pirlo@gmail.com

Quay phim sự kiện tại Hạ Long
Dịch vụ quay phim tại Hạ Long