Flycam Cung Triển lãm Cá heo Hạ Long


Clip Flycam Cung triển lãm Hạ Long - http://quayphimquangninh.com
thực hiện 10 thg 10, 2016

LIÊN HỆ

PIRLO MEDIA - VIDEO PRODUCTION
Phone: 0948615655
Email: m2pirlo@gmail.com

Quay phim sự kiện tại Hạ Long
Dịch vụ quay phim tại Hạ Long
Quay phim flycam tại Hạ Long
Dịch vụ quay flycam Hạ Long
Dịch vụ quay phim trên không tại Hạ Long